10 Fiscale Voordelen voor Particulieren – 2014

10 Fiscale Voordelen voor Particulieren – 2014

957

Je kunt op je privé belastingaangifte een aantal goede fiscale voordelen behalen wanneer je het handig aanpakt. Per jaar zijn er miljoenen Nederlanders die geld laten liggen uit onwetendheid over de fiscale voordelen die op hun van toepassing kunnen zijn. Iedereen kent uiteraard wel de hypotheekrenteaftrek. In dit artikel volgen 10 andere belangrijke belastingvoordelen om te overwegen voor je belastingaangifte in 2014.

Zorgtoeslag

Je kunt voor het jaar in aanmerking komen voor zorgtoeslag wanneer je boven de 18 jaar bent, een zorgverzekering hebt en de Nederlandse nationaliteit hebt. Daarbij mag je inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Je inkomen moet lager zijn dan € 30.939 wanneer alleenstaand, en lager dan € 42.438 bij het hebben van een partner. Het totale vermogen (spaargeld en beleggingen) per persoon mag niet hoger zijn dan € 101.139. Voor AOW gerechtigden is dit maximum bedrag hoger. Daarbij geldt dat hoe lager je inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag.

Huurtoeslag

De huurtoeslag geldt als je een zelfstandige woonruimte hebt, ouder dan 18 bent (maar kan soms ook bij onder de 18 jaar) en ingeschreven staat bij de gemeente. Tevens mag je inkomen niet hoger zijn dan € 30.939 wanneer je alleenstaand bent, en moet het lager zijn dan € 42.438 wanneer je een partner hebt. Je totale vermogen (spaargeld en beleggingen) zal lager moeten zijn dan € 21.139. De maximale maandelijkse huurprijs die in aanmerking komt voor huurtoeslag is € 681,02. Dit is inclusief servicekosten. Mocht je niet onder deze voorwaarden vallen, dan heb je wellicht soms toch recht op een huurtoeslag in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld, je bent AOW-gerechtigd of je hebt een huishouden met een gehandicapt persoon.

Aftrek van Giften

Giften of schenkingen aan goede doelen zijn aftrekbaar tot 10% van je jaarlijkse verzamelinkomen. Een gift is een gift voor de belastingdienst als je er niets voor terugkrijgt en je een kwitantie of bankafschrift hebt als bewijs. Tevens moet het goede doel (of ANBI – algemeen nut beogende instelling) officieel erkend zijn. Bij een eenmalige gift is dit voldoende. In 2014 is het niet meer nodig om een notariële akte (oftewel een notariële gift) op te laten maken. De giften moeten wel ieder jaar gegeven worden en langer dan 5 jaar lopen, en de bedragen moeten per jaar nagenoeg gelijk zijn.

Kinderopvangtoeslag

Wanneer je kinderen hebt kun je in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is van toepassing op personen die werken of een werktraject (zoals studie) volgen. De hoogte van de gerechtigde kinderopvangtoeslag per maand is afhankelijk van je inkomen, het uurtarief van de opvang en het aantal uur dat je je kind in de opvang hebt. Per maand heb je recht op een toeslag voor een maximum van 230 uur per kind en een bedrag van €1.202. Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag moet je wel kunnen aantonen dat je kosten maakt en je loonstrook kunnen tonen.

Reiskosten

Als je met het openbaar vervoer naar je werk reist, kun je recht hebben op een aftrek voor je reiskosten. Deze aftrek geldt alleen als je in loondienst bent (ondernemers kunnen dit immers als bedrijfskosten opvoeren). Je bent niet toegestaan om de volledige reiskosten af te trekken – de aftrek werkt op basis van een trapsgewijze tabel – naar het aantal gereisde uur per week en het aantal km dat je reist per keer. De aftrek is maximaal € 2.036 per jaar.

Aftrek lijfrentepremies

Als je je eigen premies betaalt of stortingen doet ten behoeve van je lijfrenteverzekering, mag je deze in box 1 van je belastingaangifte aftrekken. Dit kan alleen als je voor een bepaalde jaar een tekort in je pensioenopbouw hebt (ook wel “jaarruimte” genoemd). Je kunt premies aftrekken van de belasting voor het jaar dat je ze hebt betaald. Voorwaarde is verder dat je onder de 65 jaar bent.

Studiekosten

Wanneer je in het fiscale jaar een studie of opleiding volgt kun je de kosten hiervoor aftrekken op je aangifte. Uiteraard moet je deze kosten dan wel zelf hebben gemaakt. Onder studiekosten vallen lesgeld, maar ook uitgaven voor studieboeken en aanverwante zaken. Alle kosten boven de € 500 en onder de € 15.000 kunnen worden afgetrokken.

Ziektekosten

Je kunt specifieke zorgkosten van de belastingen aftrekken. Specifieke zorgkosten zijn alle kosten die direct voortkomen uit langdurige ziekte of invaliditeit. Hieronder vallen onder meer medicijnen, vervoer, arts bezoek enzovoorts. Sommige hulp(middelen) zijn slechts deels aftrekbaar. Is je drempelinkomen onder de € 33.555 dan kun je de aftrek verhogen met 40%.

Uitgaven levensonderhoud kinderen onder de 21 jaar

Wanneer je in het levensonderhoud voorziet van je kinderen onder de 21 jaar, dan kun je deze kosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken van je belastbaar inkomen. Om hieraan te voldoen mag je geen kinderbijslag ontvangen en mag het kind geen studiefinanciering ontvangen. Verder moet het minimale bestede bedrag per kwartaal € 408 bedragen aan. In totaal kun je per jaar per kind tussen € 295 (kinderen onder de 6 jaar) en € 1.065 (kinderen tussen 18 en 21 jaar en uitwonend) per kwartaal aftrekken

Eenmalige uitgaven bij aankoop van een woning

Wanneer je een nieuwe woning aankoopt heb je recht om de eenmalige aankoopkosten af te trekken van je belastingaangifte. Onder deze kosten vallen onder meer: afsluitprovisie, notariskosten, taxatiekosten, kosten kadaster, advieskosten en bemiddelingskosten – zover deze verband houden met de aankoop van de betreffende woning. Deze aftrek geldt alleen voor de aankoop van een hoofdverblijf en niet voor een tweede woning.

Meer lezen > Belastingvoordelen voor ondernemers.