10 Fiscale Voordelen voor Ondernemers – 2014

10 Fiscale Voordelen voor Ondernemers – 2014

512

Als ondernemer heb je de mogelijkheid tot een aantal aanzienlijke belasting voordelen. Hier volgen een aantal belangrijke fiscale voordelen voor het huidige fiscale jaar – opdat we deze niet vergeten.

1. Voordelen voor zuinige auto

Bij het investeren in en gebruik van een zuinige auto (bijv. elektrisch of hybride) voor bedrijfsdoeleinden kan er tot 41,5% worden afgetrokken van de fiscale winst. Ten eerste kan er immers 28% worden afgetrokken via de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Ten tweede geldt er hier ook de milieu-investeringsaftrek (MIA), waarbij tot 13,5% van het inkoopbedrag kan worden afgetrokken van de fiscale winst. Hierbij mag de CO2 uitstoot van je auto niet meer dan 50 gr/km zijn. Zuinig rijden loont fiscaal dus.

2. Zelfstandigen- en Starteraftrek

Iedere ondernemer onder de 65 jaar en met meer werkuren per jaar dan 1225 komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Je kunt hierbij een bedrag tot € 7.280 van de fiscale winst aftrekken, mits de winst een hoger bedrag is. Bovenop de zelfstandigenaftrek kunnen startende ondernemers voor 2 jaar gebruik maken van de startersaftrek. Dit komt neer op een bedrag tot € 2.123 bovenop de zelfstandigenaftrek.

3. MKB-winstvrijstelling

Ondernemers hebben jaarlijks recht op de MKB-winstvrijstelling, wat inhoudt dat 12% van de jaarlijkse fiscale winst onbelast wordt. Zowel kleine ondernemers als grote MKB bedrijven komen hiervoor in aanmerking.

4. WBSO regeling – Lagere loonheffing

De WBSO regeling (Wet Bevordering Speur – en Ontwikkelingswerk) is door de overheid ingesteld om innovatie te bevorderen. Op basis van deze regeling hoef je minder loonheffing te betalen op je loonkosten wanneer je deze werkuren investeert in technische en medische ontwikkeling. Zowel starters als grotere MKB ondernemingen kunnen gebruik maken van de WBSO regeling.

5. RDA regeling – Aftrek op R&D investeringen

Naast de algemene aftrek via de Speur- en Ontwikkelingswerkafdracht vermindering (zie punt 5), kun je dit jaar ook een aftrek doen op daadwerkelijke investeringen in je R&D. Dit wordt vanuit de overheid ook wel de RDA regeling (Research & Development Aftrek) genoemd. Hierbij kun je denken aan investeringen in apparatuur, werkruimte of training die vervolgens worden aangewend voor ontwikkeling en onderzoek. Op dit moment kan 40% van de investering op je belastingaangifte worden afgetrokken, en wordt dit percentage de komende jaren zelfs nog verhoogd.

6. Meewerkaftrek

Wanneer je partner meewerkt in de onderneming kun je tot 4% van de fiscale winst aftrekken. Hiervoor moet je partner wel meer dan 1750 uren over het jaar heen voor de onderneming gewerkt hebben. Bij een lager aantal uren wordt het percentage dat je kunt aftrekken ook lager.

7. Toevoeging Oudedagsreserve

Je kunt jaarlijks een deel van je ondernemingswinst toevoegen aan je oudedagsreserve. Dit bedrag wordt dan dus afgetrokken van je belastbare winst. Dit jaar kun je tot 12% van je fiscale winst toewijzen als oudedagsreserve, met hierbij een maximum van € 9.542. Het maximum moet wel worden verlaagd met eventueel reeds betaalde pensioenpremie over het fiscale jaar. Deze regeling geldt alleen voor ondernemers onder de 65 jaar.

8. Het aanhouden van Herwaarderingsreserves en Egalisatiereserves

Een herinvesteringsreserve kan van pas komen wanneer er een bedrijfsmiddel is verkocht maar deze opbrengst nog niet is aangewend voor aankoop van een vervangend bedrijfsmiddel. Voor de belastingdienst kan de opbrengst zonder toevoeging aan een reserve gezien worden als winst. Het boeken van deze opbrengst als herwaarderingsreserve voorkomt dit. Een egalisatiereserve werkt op hetzelfde principe, met het verschil dat opbrengsten aan deze reserve kunnen worden toegevoegd met als verantwoording de onderhoudskosten aan bedrijfsmiddelen die te voorzien zijn. Hierbij valt de denken een schilderwerk aan het bedrijfspand of grondzuivering.

9. Verlaging belasting op Dividenduitkeringen

Voor het fiscale jaar 2014 is de belasting op dividend-uitkeringen eenmalig verlaagd. Deze is nu 22%, waar dat normaal 25% is. DGA’s hebben dit voordeel alleen over de basis €250.000 uit hun belang dat onder box 2 valt. Het gaat hierbij om uitkeringen die in 2014 worden gedaan.

10. Verliezen uit anderen jaren verrekenen

Je kunt ondernemingsverliezen uit voorgaande 3 jaren verrekenen met de huidige winst (zover deze niet aangegeven of gebruikt zijn) of dit verlies doorwentelen voor verrekening in een van de volgende 9 fiscale jaren. Mocht het dus een jaar tegen zitten maar in de volgende jaren een fijne winst worden behaald, kun je deze winst dus voor de belasting verminderen met het verlies uit het slechte jaar.

Meer lezen > Belastingvoordelen voor particulieren.