Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks aanvaardt Zogeld.nl geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeien uit het gebruik van de gegeven informatie. De informatie van deze site wordt regelmatig aangevuld, en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Een bezoeker/-ster van Zogeld.nl mag geen opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Zogeld.nl.

Deze website bevat links naar andere websites en informatiebronnen die te maken hebben met financiële zaken, bankzaken, verzekeren, lenen en ondernemen. Deze worden u echter alleen als informatie ter beschikking gesteld. Zogeld.nl kan daarom geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie.

Zogeld.nl is niet verantwoordelijk voor aankopen op deze en andere websites. Heeft u vragen of opmerkingen over producten die u via deze websites heeft gekocht, kunt u het beste met die websites contact opnemen. Zogeld.nl geeft u alleen maar links of suggesties naar producten ter extra informatie.

De informatie op onze website bevat op geen enkele wijze financieel advies of instructies die aangeven een bepaalde belegging dan wel investering te doen of een financieel product aan te schaffen of betaald advies te gebruiken. De informatie op deze website dient alleen ter ondersteuning. Indien u professionele financiële vragen heeft dient u altijd een financieel specialist of een andere gekwalificeerd financieel dienstverlener te consulteren.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.