Het Schrijven van een Ondernemingsplan

Het Schrijven van een Ondernemingsplan

586

Denk je erover een eigen onderneming te beginnen? Dan is het schrijven van een ondernemingsplan zeer verstandig en in bepaalde gevallen zelfs verplicht. Met name als een lening wilt aanvragen of op zoek bent naar investeringskapitaal. Met het schrijven van een dergelijk plan dwing je jezelf om goed na te denken over de mogelijkheden van je eigen bedrijf. Maar hoe schrijf je zo’n plan?

Zelf schrijven of uitbesteden

Je kunt ervoor kiezen om je ondernemingsplan zelf te schrijven, maar als je dat lastig vindt, kun je ook besluiten om dit uit te besteden. Er zijn professionals genoeg die het voor je kunnen doen. Denk er wel aan, dat het dan een plan ‘van een ander’ wordt! Een tussenvorm zou kunnen zijn dat je je plan wel zelf schrijft, maar iemand in te schakelen die je helpt of controleert.

Het nut van een ondernemingsplan

Het schrijven van een ondernemingsplan zorgt voor een doorgaande lijn in je onderneming. Het is een compleet overzicht, waarin je kunt bekijken welke kansen je kunt aanpakken en welke mogelijkheden je beter even kunt laten liggen. Met het schrijven van je plan kun je je droom praktisch uitwerken, zodat je altijd een naslagwerk hebt voor de weg die jij wilt bewandelen.

Inhoud van een ondernemingsplan

Je bent inmiddels overtuigd van het nut van een dergelijk plan en vol goede moed om te beginnen. Maar wat moet er allemaal in zo’n plan staan? Algemeen beschouwd kun je denken aan de volgende aspecten: een samenvatting, informatie over de ondernemer en het bedrijf, een marketingplan en een financieel plan. In de volgende paragrafen wordt dit nader uitgelegd. Uiteraard kun je zelf ook op internet naar voorbeelden gaan zoeken.

Samenvatting

De samenvatting is een vrij essentieel onderdeel van je ondernemingsplan. Hierin staat kort en bondig in wat de bedoeling van je onderneming is. Ook kun je hierin beschrijven wat de visie en de missie van je bedrijf is en wat de doelstellingen zijn. Deze moeten duidelijk beschreven worden, bijvoorbeeld met behulp van de SMART-methode (Specifiek, Meetbaar, Attractief, Realistisch en Tijdgebonden).

Informatie ondernemer

De belangrijkste schakel in een bedrijf is de ondernemer, jij dus. In je ondernemingsplan kun je informatie verschaffen over je personalia, je motivatie en doelstellingen en je kwaliteiten en verbeterpunten. Kort gezegd: beschrijven wie je bent, wat je wilt, waarom je dat wilt, waar je goed in bent én wat je nog kunt verbeteren aan jezelf.

Informatie bedrijf

Dit deel van je ondernemingsplan is wat minder interessant wanneer je een eenmansbedrijf gaat beginnen. Wanneer je echter te maken hebt met een groter bedrijf, is het goed om dit te beschrijven in je plan. Je hebt dan te maken met meer personeel, meer vermogen en aansprakelijkheid. Je kunt hierin beschrijven hoe bijvoorbeeld de administratie en de voorwaarden geregeld zijn.

Marketingplan

Een wezenlijk onderdeel van het schrijven van een ondernemingsplan is het deel dat de marketing beschrijft. Je kunt hierbij denken aan de beschrijving van je producten of diensten en voor welke markt of doelgroep je werkt. Ook wordt in deze paragraaf vaak een omgevingsanalyse vermeld, met ontwikkelingen en trends uit je omgeving die van invloed kunnen zijn op je bedrijf. Verder kun je hier je bedrijfsformule kwijt, ofwel de aanpak en strategieën die je wilt hanteren.

Financieel plan

In deze paragraaf van je ondernemingsplan maak je afhankelijk van de grootte van je bedrijf een meer of minder uitgebreide beschrijving van bijvoorbeeld het investeringsplan, de balans en de solvabiliteit. Ook kun je een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting opstellen. Het gaat er vooral om dat je een duidelijk overzicht creëert van hoeveel geld er nodig is en wat het bedrijf moet opbrengen om het rendabel te maken.

Aan de slag!

Na het lezen van dit artikel heb je een inkijkje gekregen in het schrijven van een ondernemingsplan. Hopelijk kan dit er toe bijdragen dat je direct gaat het beginnen met het schrijven ervan. We wensen je in ieder geval veel succes met het opstellen van je plan en vooral met de uitvoering van je bedrijf!

NB. Wil je het perfecte ondernemingsplan schrijven, gebruik dan dit boek als achtervang. Er staan vele goede voorbeelden in van succesvolle ondernemingsplannen.